Бишкек шаарындагы интернет-провайдерлер жайгашкан жерлер

Картада төмөнкү провайдерлер көрсөтүлгөн.

Jet – жашыл түстө, түйүндү камтыган жерлердин чеги.
Мегалайн –ачык көк түстө, түйүндү камтыган жерлердин чеги.
Хоумлайн – кызыл түстө , түйүндү камтыган жерлердин чеги.
Тотел – көкмөк түстө, түйүндү камтыган жерлердин чеги.
Ситинет – кара түстө, түйүндү камтыган жерлердин чеги.
Fast.net – гүрөң түстө, түйүндү камтыган жерлердин чеги.

Картаны чоңойтулган түрүндө көрүү: КАРТА