Видео: «Mirrors» мюзикли

«Mirrors» жаштар-бий театры жаңы жылга карата  Кыргыз улуттук филармониясынын сахнасында театрдын атына уйкаш «Mirrors» аттуу мюзиклин көрсөттү.

Автор: Курманбек Алибаев