Видео: Теңирчилер өздөрүнүн динин каттоонун зарылдыгын айтып жатышат

“Теңирчилик” кыймылы бир канча айдан бери диндерин каттатуу аракетин көрүп жүрүшөт, бирок бийлик теңирчиликти дин катары каттабай келет.

Теңирчилик — бул көктү кудай деп билген байыркы түрктөр менен монголдордун диний ишенимдеринин комплекси.