Медиа-адис Гулим Амирханова Медиа жана социалдык инновациялар Лабораториясынын алкагында онлайн-инструменттер тууралуу айтып берди. Kloop.kg иш-чаранын өнөктөшү болуп эсептелет.

Жөнөкөй, бекер онлайн-инструменттердин/ кызматтардын тизмесин пайдалануу менен онлайн-дизайндын ыңгайлуу ыкмалары тууралуу мастер-класс – Гулим Амирханова,  «Экономиканын жогорку мектеби» Улуттук изилдөөлөр университетинин Байланыш, медиа жана дизайн факультетинин магистранты; жаңы медиа жана мультимедиялык журналистика тармагы боюнча эксперт, bestapp.menu;