Кыргызстандын 22 айылында жана 6 шаарында, анын ичинде Ош менен Караколдо жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Шайлоочулар жергиликтүү шайлоолордо алгачкы жолу биометрикалык системанын негизинде добуш беришти.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//wtrfall.com/widget.js?id=191"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'wtf-embed'));(function() { if (!window.WTF || !WTF.bootstrap || !WTF.bootstrap("wtf-broadcast-23c893cf3f06a105eba4eac8")) setTimeout(arguments.callee, 50); }());