Аудио: “Байыркы Кыргыз тили” китеби жарык көрдү

Улуттук Илимдер Академиясынын жетектөөчү илимий кызматкери Гүлжамал Жаманкулованын “Байыркы кыргыз тили” аттуу илимий монографиясы академиянын Чыңгыз Айтматов атындыгы тил жана адабият институнда жарык көрдү.

Гулжамал Жаманкулова Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетин, Кыргыз билим берүү институнун аспирантурасын бүтүтүргөн.

Бул китепте байыркы замандан баштап 10-кылымга чейин колдонулган кыргыз жазуулары изилденген. Ошондой эле байыркы кыргыз тилинин доорунун башталышы, байыркы кыргыз тили кайсы жазууларды баштан кечиргендиги тууралуу темалар козголгон.

Даярдагандар: Аймир Каныбекова, Дилнура Абдиламит кызы