Нөшөрлөп жааган жамгыр жаз мезгилин кечиктирип жаткандай сезим калтырат. Бирок жаратылыш жанданып атат: дарактар бүчүр байлап, жаздын жаңы жалбырактары ачыла баштады. Жаандан кийин шаар кайрадан жашылданып, Бишкек гүл ача баштады.


ТЕМА БОЮНЧА: