Аң. Кыргызстанда жол куруудагы аңгектердин беш даражасы