Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаеванын айтымында, жалпы сумманын 90 пайыздан ашуунун Орусиядагы мигранттар которушкан. Калган 10 пайызды Казакстандагы жана Европа өлкөлөрүндөгү мигранттар которушкан.