Стереотиптерге каршы вакцина. Кыргызстанда кыздарга өз жолун табууга эмне тоскоол жаратат?