«Мындан ары шыбырашпай эле койгула». Трансофобияны жеңген Санжардын окуясы