Таанышуу виртуалдуулукка өткөнү менен баарлашуу таанышуунун негизги жолу. Бирок биз жолугушууда өзүбүздү туура алып жүргөндү билишибиз керек. Биринчи жолугушууда эмне кылса болорун жана эмне кылса болбосун түшүнүүгө аракет кылабыз.