Биз жыныстык инфекция, сексуалдык ыдыктын кесепеттери, ВИЧ/СПИД жана башка көптөгөн темаларды талкуулап, 11 видео подкаст чыгарып, анын ичинде көрүүчүлөрдөн түшкөн анонимдүү суроолорго дагы жооп бердик. Подкасттардын жыйынтыгын чыгарабыз.