Салык декларациясын кабыл алуу үчүн кызматкерлер түн ортосуна чейин иштейт

Жеке жактар декларацияны «салык төлөөчүнүн кабинети» аркылуу онлайн же кагаз түрүндө жергиликтүү салык органына барып тапшырса болот. Ишкерлер электрондук түрдө гана бериши керек.

Жеке ишкерлер, менчигинде салык салынуучу мүлкү жана жер тилкеси (короо-жай участкаларынан башка) бар жеке жактар, ошондой эле юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар 1-майга чейин декларация тапшырууга милдеттүү.

Декларацияда кирешелер жана чыгашалар, экономикалык иш, мүлк объектилери, жер тилкелери жана отчёттук жыл үчүн төлөнгөн салыктын суммасы көрсөтүлүшү керек.