Фоторепортаж: Миң наавай нандын тарыхы

Ош шаарында учурда жүздөгөн наавайканалар бар. Бул өнөр аймактын колорити сыяктуу жашап келатат. Жылдан-жылга бир эле наавай нандын ар кандай түрлөрү жаралууда. Ар бир наавайчы өзүнүн чеберчилигине жараша, нандын бетине май сүйкөп, же дагы башка нерселерди кошуп анын даамын арттырып келет. Бул нандын баасы учурда 10 сомдон 25-30 сомго чейин жетет

Миң наавай нандын тарыхы Миң наавай нандын тарыхы (1) Миң наавай нандын тарыхы (2) Миң наавай нандын тарыхы (3) Миң наавай нандын тарыхы (5) Миң наавай нандын тарыхы (6) Миң наавай нандын тарыхы (8) Миң наавай нандын тарыхы (9) Миң наавай нандын тарыхы (10) Миң наавай нандын тарыхы (11) Миң наавай нандын тарыхы (13) Миң наавай нандын тарыхы (14) Миң наавай нандын тарыхы (16) Миң наавай нандын тарыхы (17) Миң наавай нандын тарыхы (18) Миң наавай нандын тарыхы (19) Миң наавай нандын тарыхы (20) Миң наавай нандын тарыхы (21) Миң наавай нандын тарыхы (22) Миң наавай нандын тарыхы (23) Миң наавай нандын тарыхы (25) Миң наавай нандын тарыхы (26) Миң наавай нандын тарыхы (27) Миң наавай нандын тарыхы (28) Миң наавай нандын тарыхы (29) Миң наавай нандын тарыхы (30) Миң наавай нандын тарыхы (31) Миң наавай нандын тарыхы (33) Миң наавай нандын тарыхы (34) Миң наавай нандын тарыхы (35) Миң наавай нандын тарыхы (36) Миң наавай нандын тарыхы (37) Миң наавай нандын тарыхы (38) Миң наавай нандын тарыхы (39) Миң наавай нандын тарыхы (40) Миң наавай нандын тарыхы (41) Миң наавай нандын тарыхы (42) Миң наавай нандын тарыхы (43) Миң наавай нандын тарыхы (44) Миң наавай нандын тарыхы (45) Миң наавай нандын тарыхы (46) Миң наавай нандын тарыхы (47) Миң наавай нандын тарыхы (48) Миң наавай нандын тарыхы (49) Миң наавай нандын тарыхы (50) Миң наавай нандын тарыхы (51) Миң наавай нандын тарыхы (52) Миң наавай нандын тарыхы (53) Миң наавай нандын тарыхы (54)

 

 

Автор: Мукадам Маткалыкова. 

Редактор: Эрнист Нурматов.